V sobotu 23. března 2024 se u památníku Jana Žižky v Sudoměři konala husitská bohoslužba, která předcházela připomenutí slavné bitvy, od které letos uplynulo 604 let.

Bohoslužbu vedl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta společně s plzeňským biskupem Lukášem Bujnou a duchovními Samuelem Vašinem a Radkou Zikovou. Kázáním posloužil Lukáš Bujna. Přítomni byli v hojném počtu věřící písecké a poděbradské náboženské obce a mnoho dalších návštěvníků.

Již od 10 hodin probíhal v okolí památníku Jana Žižky i přes nevlídné počasí zajímavý program. Kromě bitvy s více než 200 bojovníky, která se u Sudoměře odehrála od 14 a 16 hodin, se mohli návštěvníci těšit na šermířské souboje, rytíře na koních, krásné tanečnice, hry pro děti a sokolníka. O hudební kulisu se postarala historická kapela Subulkus a zajímavostí byla komentovaná ukázka střelby z trebuchetu, což je velice efektivní obléhací zbraň.

Součástí sobotní akce byl od 13 hodin pietní akt u památníku Jana Žižky, kde patriarcha Tomáš Butta pronesl duchovní zamyšlení a společně s plzeňským biskupem Lukášem Bujnou modlitbu a požehnání. Setkání zahájil předseda 1. Etalon Jaroslav Pospíšil, který celé setkání dále moderoval. Přítomné poté pozdravili starostka obce Čejetice Ivana Zelenková, europoslankyně Radka Maxová, starostka Vimperku Jaroslava Martanová a senátor Tomáš Fiala. Pietního aktu byl také přítomen náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch a další představitelé jihočeských měst, obcí a kulturních institucí. V závěru aktu byly předány čestné stuhy k 600. výročí smrti Jana Žižky a znovuotevření kostela sv. Havla v Čejeticích Sboru dobrovolných hasičů Čejetice a Mladějovice. Stuhy předali poslanec PČR Roman Kubíček a poslankyně PČR Pavla Pivoňka Vaňková. Setkání se zúčastnili také zástupci Armády ČR - 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.

Přítomní návštěvníci mohli následně od 14 a 16 hodin spatřit samotnou rekonstrukci bitvy, do které se krom husitských vozů zapojilo více než 200 bojujících a obrněných jezdců. V tento den k rybníkům Markovec a Škaredý opět přitáhli husité s vozy, pronásledováni křižovníky ze Strakonic a železnými pány z Písku. Diváci uviděli strhující příběh, kdy Jan Žižka s hrstkou husitů „opět“ slavně zvítězili nad jízdou křížovníků a katolických pánů.

V tento výjimečný den, 23. března 2024 se od 10 hodin v obci Čejetice uskutečnilo slavnostní znovuotevření kostela sv. Havla, při kterém přednesl patriarcha Tomáš Butta své zamyšlení o kostelích a náboženském životě. Původně raně gotický kostel z 2. poloviny 13. století, postupně zbarokizovaný na konci 17. století, prošel po roce 2013 rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 2023. Během rekonstrukce se podařilo odhalit zbytky středověkých nástěnných maleb ze třetí čtvrtiny 14. století. Největší a nejvýznamnější malbu našli památkáři na severní straně lodi. Jedná se o zlomek pašijového cyklu, který minimálně ve dvou pásech nad sebou popisoval Ježíšovo utrpení na konci jeho pozemské cesty.

Akci u památníku Jana Žižky v Sudoměři spolupořádala Církev československá husitská spolu s obcí Čejetice, 1. Etalonem a Plzeňským Landfrýdem.

Redakce

Foto: Oldřich Nováček

Promluva plzeňského biskupa Lukáše Bujny při husitské bohoslužbě v Sudoměři 23. 3. 2024

Projev patriarchy CČSH v Sudoměři v roce 600. výročí úmrtí Jana Žižky dne 23. 3. 2024

Pozdrav patriarchy při znovuotevření kostela sv. Havla v Čejeticích dne 23. 3. 2023

pdfZnovuotevření kostela sv. Havla - 23. 3. 2024

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše