wuch 03

Pozdrav patriarchy Tomáše Butty při slavnostním znovuotevření kostela sv. Havla v Čejeticích dne 23. 3. 2024.

Dne 23. 3. 2024 byl slavnostně otevřen po rekonstrukci raně gotický kostel sv. Havla v obci Čejetice. Kostel je od roku 2013 ve vlastnictví obce Čejetice. Obnova se uskutečnila za podpory Jihočeského kraje a spoluúčasti obce. Během rekonstrukce byly objeveny vzácné středověké malby. V úvodu hovořila paní starostka obce Čejetice Ivana Zelenková. S projevy dále vystoupili projektant Lukáš Urbánek, restaurátor Jaroslav Fuka a senátor Tomáš Fiala. Význam kostela pro současnost přiblížil patriarcha CČSH Tomáš Butta. Strakonický farář římskokatolické farnosti Jan Doležal vykonal obřad posvěcení kostela. Obec Čejetice dlouhodobě spolupracuje s Církví československou husitskou při přípravách každoročních setkání v Sudoměři.

Vážená paní starostko, vážený pane faráři, vážení přítomní z blízka i z dáli!

Chtěl bych vás srdečně pozdravit jako zástupce ekumeny při této slavnostní chvíli a připojit několik myšlenek o kostele.

Pestrost chrámů, kostelů, kaplí a modliteben odráží pestrost náboženského života v naší zemi.

Čím je pro nás kostel? Kostel je součástí naší historie, naší kultury a našeho společného života.

Co lidé dnes očekávají od kostela? To, že kostel je místem slova, hudby a ticha. Lidé očekávají, že uslyší dobré slovo, které posílí, povzbudí a dodá naději. Lidé očekávají, že uslyší dobrou hudbu, která povznáší ducha. Lidé také touží po tichu, klidu a pokoji v srdci. Z hluku, zmatku, nepokoje světa lze vstoupit do prostoru ticha a pokoje. Církevní otec Jan Zlatoústý řekl: „nic chrámu tak nesluší jako ticho a pokoj“. Prostor kostela je zvláštním místem ozdobeným důstojným tichem a velebným pokojem.

Blahopřeji vám k uskutečnění této náročné opravy významné a cenné sakrální stavby a přeji, aby byl tento kostel pro mnohé místem dobrého slova, dobré hudby i prostorem ticha a zklidnění.

Kristův pokoj vám všem!

Tomáš Butta, patriarcha

Březen L. P. 2024

Foto: Tomáš Butta

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz