Dne 17. května 2023 se uskutečnilo setkání generální sekretáře Světové rady církví (WCC) prof. Dr. Jerryho Pillayho s patriarchou Kirillem.

Během setkání bylo jednáno o čtyřech důležitých bodech:

1) úkol ukončit stále probíhající válku,

2) pracovat na jednotě pravoslavné rodiny, která je v této otázce tak hluboce rozdělena,

3) diskutovat o úloze církví při práci na míru uvnitř křesťanství a navenek v rozhovorech o válce a násilí a

4) navrhnout první setkání za kulatým stolem, na němž by se podílely všechny zúčastněné strany a které by tyto otázky předložilo k diskusi.

Patriarcha Kyrill během setkání znovu potvrdil jedinečnou roli WCC jako iniciátora a platformy pro dialog mezi církvemi o obtížných otázkách. Hovořil o svých vlastních vzpomínkách a zkušenostech, a také vyjádřil ocenění práce WCC po konci studené války. Hovořil o rostoucím nesouladu v pravoslavné rodině, zejména ve světle událostí na Ukrajině, a prohlásil, že úkolem věřících je najít mír jako cestu vpřed. Patriarcha Kyrill sice vyjádřil pochybnosti o proveditelnosti diskuse u kulatého stolu kvůli vnějším vlivům, které existují již mnoho let, ale byl tomuto návrhu otevřený. Prohlásil, že je ochoten se kulatého stolu zúčastnit, ale nejprve by o něm musel diskutovat interně v rámci Ruské pravoslavné církve

Prof. Dr. Pillay poznamenal, že pohled na konflikt, jeho příčiny a cestu ke spravedlivému míru zůstává velmi kontroverzní a polarizovanou otázkou. To však jen potvrzuje důležitost veškerého úsilí o zajištění bezpečného prostoru pro dialog. Pro WCC to znamená iniciovat pokusy o překonání rozdělení pravoslavného křesťanství, které je v konečném důsledku odrazem geopolitické konfrontace. Právě to je smyslem a posláním WCC, být nástrojem dialogu mezi církvemi o otázkách, které nás rozdělují. Jsme odhodláni odpovědět na křesťanskou výzvu být tvůrci pokoje a vzhledem k situaci na Ukrajině a v dnešním světě musí církve na tuto výzvu společně odpovědět.

Jiří Bochez

Foto: WCC, Světová rada církví, Russian Orthodox Church

https://www.oikoumene.org/de/news/wcc-general-secretary-after-the-visit-to-moscow-wcc-to-be-an-instrument-of-dialogue

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše