(ČZ 16/2024) Jeden ze 64 základních kvádrů Žižkovy mohyly, která od roku 1874, tedy rovných 150 let, stojí v obci Žižkovo Pole u Přibyslavi, v přibližném místě vojevůdcova skonu před 600 lety, pochází z hradu Bikánec.

Jméno dnes nikomu nic neříká, po takovém hradu (a byl to vůbec hrad?) se slehla země. Kámen si však nevymýšlí, a proto je správné ptát se, odkud byl do Přibyslavi koňským potahem přivezen. Rozluštit tuto otázku ovšem není snadné. Ani mnohosvazkový naučný slovník přibyslavského rodáka Jana Otty heslo hrad Bikánec nemá a není možné ho najít v žádné jiné encyklopedii, nevyjímaje ani ty současné internetové.

Pomohla knihovnice Českého muzea stříbra
Napsal jsem několika informačním centrům a muzeím. Když se už zdálo, že stopa nikam nevede, ozvala se Eva Entlerová, knihovnice Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Poslala odkaz na druhý díl Místopisu okresního hejtmanství, který v roce 1912 vydalo kutnohorské nakladatelství Karla Šolce. A v tomto velice podrobném místopise Čáslavska a Kutnohorska je několikastránkové heslo BYKÁŇ.

„Asi 6 km jižně od Kutné Hory leží na mírném návrší 369 m nad mořem při erární silnici starobylá, malá osada Bykáň, jejíž kostel s vížkou a cibulovitou bání zvonice korunuje a do kraje čáslavského, odtud otevřeného, daleko hledí. Osada má 13 domů a 84 obyvatele“, se zájmem čteme.

A také se dovídáme: „Jméno Bykáň odvozují někteří od Bitva neb Bijaň, jak i Palacký uvádí. Snad v šedém dávnověku byla tu bitva, je místo to k poloze bitevní znamenité.“

V kapitolce Dějiny se mimo jiné uvádí: „Bykáň náležela od nepaměti k panství malešovskému a sdílela všecky osudy, které stihly Malešov a ostatní k panství náležející osady. Ve spisech připomíná se Bykáň již r. 1327. Majitelem v témže století byl Purkart, magdeburský purkrabí, a Bykáň tehdy náležela k hradu Malešovu. Purkart prodal za nedlouho Bykáň klášteru sedleckému, ale brzy opět byla Bykáň k Malešovu přivtělena a zůstala tak až podnes.“

Místopis si ještě všímá hesla Bykánec (Bykáneč): „Po obou stranách silnice křesetickomalešovské asi čtvrt hodiny západně Křesetic leží osada Bykánec. Má 12 domů se 62 obyvateli. Ve století XV. stávala zde tvrz a dvůr. Ale časté nálezy krásných popelnic nad Bykáncem v lomech skalních zřejmě svědčí, že místo to již za pohanských dob bylo osídleno.“

Odkaz na malešovskou bitvu
„Po tvrzi dnes není památka, ale sporé stopy, kde stávala, dosvědčují místy se jevící hluboké příkopy u stavení čp. 91, náležejícího rolníku Janu Havránkovi. Tvrz zpustla a zašla asi ve válce třicetileté a dvůr poplužní i s pozemky rozprodán na jednotlivce. Bykánec náleží do Křesetic, četnickou stanicí do Malešova. Nejbližší stanice železniční je Malešov na trati Hora Kutná - Zruč,“ praví Místopis okresního hejtmanství z roku 1912.

Eva Entlerová mně také poslala naskenovaný odstavec z knihy Antonína Profouse Místní jména v Čechách, vydáno nakladatelstvím Československé akademie věd v roce 1954. Profous uvádí, že 1 km od Bykaně leží víska Bykanec (1410 Hanusskoni de Minori Bykanecz) a dodává, že jméno Bykanec vzniklo deminutivní příponou -ec ze jména Bykaň a znamená „menší Bykaň.”

Knihovnice Českého muzea stříbra ještě odkazuje na Soupis památek - encyklopedický přehled sídel. A v něm je heslo tvrz Bykánec. Poznámka sděluje, že památka v osadě Bykánec, dnes místní části obce Křesetice v okrese Kutná Hora, již neexistuje, byla zastavěna. Ale popis památky vysvětluje vše podstatné: „Tvrz je zde zmiňována v roce 1416. Po roce 1624 se již neuvádí a časem zaniká.“

Ještě jednou si všimněme tvrzení, že „Bykáň náležela od nepaměti k panství malešovskému a hradu Malešov.“

Na konzolové římse kamenného válce Žižkovy mohyly v Žižkově Poli jsou uvedeny názvy dvanácti velkých vítězných bitev husitů. Právě tu dvanáctou Žižka vyhrál v roce svého skonu u Malešova. Poslední bitva byla vrcholem jeho vojevůdcovské kariéry, byť ztráty na lidských životech nejen na straně svatohavelské koalice, ale také jeho vlastní, malešovská řežba se zařazuje k nejkrvavějším bitvám středověkých náboženských válek.

Kvádr z hradu Bikánec v Žižkově mohyle, přesněji řečeno kámen z tvrze Bykánec, nesporně odkazuje na malešovskou bitvu, Žižkův závěrečný vítězný boj.

 

Ivo Havlík, foto autor

Český zápas 16/2024 z 21. 4. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše