(ČZ 16/2024) Evangelium dobrého pastýře Ježíše nás znovu uvádí do velikonočního tajemství jeho smrti a vzkříšení.

Dává sám od sebe svůj život a má moc jej opět přijmout. Událost kříže nebyla nehoda ani vítězství temných sil, vzkříšení je potvrzením významu Ježíšovy smrti. V této perspektivě nepřekvapí, že takový příkaz Ježíš od Otce s důvěrou přijal, vždyť Otcovy příkazy vždy vedou k životu. Sebedarování ve prospěch nás všech tak vyrostlo z poslušnosti a hluboké Ježíšovy jednoty s Otcem. V Ježíšově životním příběhu nahlížíme úchvatnou velikost Božího milosrdenství a lásky ke stvoření, vidíme, že zlo nadobro ztratilo svou sílu.

Podobenství o dobrém pastýři je postaveno na kontrastu mezi pastýři různých kvalit. Tomu jedinému dobrému patříme, jsme totiž jeho vlastní, skrze jeho vylitou krev jsme s ním spojeni, slyšíme jeho hlas a jsme s ním na cestě k jednotě a svobodě, známe ho a on zná nás.

A pak jsou pastýři námezdníci. Vidí v nás zdroj vlastního prospěchu, nezáleží jim na nás a v nebezpečí nechrání, nechávají na pospas a prchají sami do bezpečí. Obraz stáda ovcí je na první pohled srozumitelný, už na druhý však přináší komplikace. Jsme moderní lidé, toužíme po autonomii, většina z nás je soběstačná a schopná se dobře zařídit podle svého. Zdá se, že se bez pastýře snadno obejdeme. Až kdesi v pečlivě skrývané a nepřiznané hloubce jsme nejistí, zranitelní, plni obav z budoucnosti a vlastního selhání. Falešní pastýři naše slabiny dobře znají. Nabízejí nám snadná řešení našich vnitřních nejistot a my se nenecháme poučit historickými paralelami a dáváme se lehce polapit do stále stejných pastí.

Cesta z poblouznění vykořisťovateli je jediná: znovu se zaposlouchat do hlasu jediného dobrého pastýře. Církev má podíl na jeho službě ve světě i dnes. Můžeme se odvážit při jeho následování k nesobeckým krokům, k zájmu o bližního, vždyť jsme jeho vlastní. Nenechá nás opuštěné, nikdo a nic nás neodloučí od jeho lásky. Smíme žít z Boha, v radosti ze vzkříšení a vítězství nad hříchem.


Pane Ježíši, děkujeme, že jsi za nás položil život, abys ho znovu přijal.
Chráněni tvou pastýřskou holí jsme v bezpečí.
Dej nám uši ke slyšení,
ať vedeni tvým hlasem získáme nové odhodlání ke skutkům lásky ve prospěch potřebných.

Autor: Iveta Hušková
Český zápas č. 16/2024 z 21. 4. 2024

Obrázek: Mozaika v mauzoleu Galla Placidia (ca 425), Ravenna, Itálie, (Wikimedia Commons). CC BY-SA 4.0

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše