WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle postní

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář,

jsem tak sám, tak ponížený. (Žalm 25, 15-16)

 První čtení: Izajáš 55, 1-9

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali,

modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, shlédni na pokorné prosby svého lidu a obdaruj nás odvahou

a odhodláním, abychom šířili tvé evangelium! Svým svatým Duchem nás osviť, ať

slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 10, 1-13

Evangelium: Lukáš 13, 1-9

Verše k obětování: Žalm 103, 8-9

Verš k požehnání: Žalm 14, 7

Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, když nám skrze svátost chleba a kalicha udílíš milost a odpuštění,

dovol nám také žít ve svornosti a pokoji! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista,

našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 100, 68, 77, 246, 324Klára Břeňová publikováno: 17.03.2022 08:01 zobrazeno: 137x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus