V rámci cyklu rozpravy o církvi pořádá Dominikánská 8 (kulturně-vzdělávací platforma pro reflexi aktuálních společenských, kulturních a náboženských témat v perspektivě křesťanství) diskusi nad knihou Ivana Foletti: Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství (2023).

Úterý 28. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

"Panna. Vdova. Kněžka. V rodící se křesťanské společnosti kolem roku 400 ženy získávají moc. Ale jak dlouho si ji udrží? Kdo jim k novému postavení dopomohl a co bylo příčinou jejich pádu? A co z toho plyne pro naše uvažování o roli ženy v církvi dnes? O tom budeme diskutovat nad knihou Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství."

Hosté: Ivan Foletti, Anežka Hesová, Tomáš Petráček

Odkaz na akci Dominánská 8.

Odkaz na Facebook.

Ivan Foletti

je historik umění a církevních dějin, specializující se na studium umění Byzance, Milána, Říma a Konstantinopole v období pozdní antiky a raného středověku. Je autorem knihy Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství (2023). Je vedoucím Centra raně středověkých studií při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Anežka Hesová

vystudovala obor sociální komunikace na Salesiánské univerzitě v Římě, devět let působila v salesiánském středisku mládeže a mediálním centru, od roku 2020 žije v Praze a pracuje jako novinářka. Zároveň je studentkou teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Do diskuze o postavení žen v katolické církvi přispěla článkem Žena knězem? Nikdy. Anebo ještě si to rozmyslíme... ve kterém vysvětluje, "proč je chyba, že kolem svěcení žen pořád chodíme jako kolem horké kaše."

Tomáš Petráček

je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Spolupořadatelem večera je Centrum raně středověkých studií Masarykovy univerzity.

 

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše