WebArchiv - archiv českého webu

16. neděle po svatém Duchu

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Žalm 121,1-2)

První čtení: Izajáš 50,4-9a

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, skrze tajemství kříže vykupuješ a proměňuješ naše životy. Pomoz nám držet se evangelia, nést náš kříž a následovat Spasitele! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 3,1-12

Evangelium: Marek 8,27-38

Verše k obětování: Žalm 28,6-7

Verš k požehnání: Galatským 6,14

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, dárce míru a pokoje, ve svátosti večeře Páně nás usmiřuješ se sebou is našimi bližními. Dej, ať všichni, kdo okusili tvých svatých darů,seberou odvahu odpouštět jedni druhým! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 36, 37, 95, 110, 111, 118, 188Josefína Hudcová publikováno: 08.09.2021 11:36 zobrazeno: 448x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus