Ve středu 20. března 2024 předsedové čtyř evropských organizací zastupujících různé křesťanské církve a subjekty vydali před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 společné prohlášení.

Představitelé Konference evropských církví (CEC), Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), Meziparlamentního shromáždění pro pravoslaví (IAO) a organizace Společně pro Evropu podepsali společné prohlášení. V něm potvrzují svůj závazek spolupracovat s evropskými institucemi, kandidáty na poslance Evropského parlamentu a politickými stranami na prosazování pozitivního evropského programu, který vychází z křesťanských hodnot a posiluje dialog podle článku 17 Smlouvy o fungování EU.

V něm zdůrazňují význam uznání křesťanských hodnot jako základu evropského projektu. Církve se proto zasazují o začlenění křesťanských hodnot do politických platforem a předvolebních kampaní a současně vyzývají k postoji proti zneužívání náboženství k politickým cílům. V neposlední řadě prohlášení vybízí EU k provádění článku 17 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který předpokládá otevřený, transparentní a pravidelný dialog mezi církvemi a EU.

Prohlášení vyjadřuje znepokojení nad důsledky hospodářských, imigračních, zdravotních a energetických krizí, které postihují Evropu a svět, a nad pokračujícími konflikty na Ukrajině a v Izraeli. „Tyto výzvy doprovází širší krizi hodnot v evropském prostoru, která zpochybňuje demokratické principy a instituce. Evropští občané si také stále více uvědomují, že v rámci evropských rozhodovacích center je obtížné na tyto skutečnosti účinně reagovat," uvádí se v dokumentu.

Církve se cítí být povolány přispět k novému vymezení rámce priorit pro udržitelnou budoucnost Evropy. Církve si všímají „vyloučení jakýchkoli vhodných odkazů na křesťanské hodnoty v příslušných textech EU“ a zklamání „velké části občanů, kteří s důvěrou nahlížejí na evropskou budoucnost prizmatem křesťanských hodnot a nyní se cítí být marginalizováni, protože nemají možnost vyjádřit své postoje a názory samostatným a zřetelným způsobem.“ V této souvislosti církve vyzývají k obrácení tohoto trendu a k zajištění co nejširší účasti občanů na rozhodovacím procesu a řízení evropských záležitostí.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše