(ČZ 27/2024) Každý rok si v tuto dobu připomínáme mistra Jana Husa, kazatele a reformátora, středověkého náboženského myslitele a vysokoškolského učitele.

Letos je to šest set let, kdy na kostnickém koncilu v listopadu 1414 odmítl falešná nařčení, a přesto byl odsouzen jako kacíř a 6. července roku 1415 byl upálen. Při vzpomínce na velkého reformátora jsme se v anketě ptali několika členů naší církve:

1) V čem Vás Jan Hus ovlivnil?
2) Jakou Husovu knihu máte nejraději?
3) Co znamená postava Mistra Jana Husa pro dnešní české faráře?

1548 1 KlásekŠtěpán Klásek, emeritní biskup a farář NO Litomyšl
1) Už jako kluk jsem obdivoval jeho statečnost a věrnost poznané pravdě, kterou pro něj byl Pán Ježíš Kristus. V dospělosti k tomu přibyla i Husova pokora, s níž mluvil třeba o své prvotní ne zrovna nejčistší motivaci ke kněžství, a také touha po dialogu a otevřenost pro přijetí jiného, lepšího názoru.

2) Nejživěji (a nejspíš nejen díky převedení do dnešní češtiny) ke mně mluví Husovy listy z Kostnice. Z jeho ostatních tzv. drobných českých spisů bych asi zvolil „Provázek třípramenný“ o víře, naději a lásce.

3) Věřím, že alespoň pro některé znamená M. Jan Hus stále živou výzvu. A to nejen pro faráře husitské a evangelické, ale i katolické. Při dopolední ekumenické bohoslužbě na svátek M. Jana Husa v Litomyšli bude letos kázat katolický kněz Václav Vacek, a tak se těšíme na jeho svědectví o tom, čím je i pro něho a jeho kolegy Jan Hus stále inspirací.

 

 1548 2 SmolkováMartina Smolková, farářka NO Ostrava – Stará Bělá
1)
Ovlivnil mne svou odvahou, nebál se kritizovat mravní úpadek a ani jiná pochybení kolem sebe.

2) Ráda nahlédnu do jeho útlého dílka Dcerka.

3) Především morální kredit a vzor.

 

 1548 3 SyrovýOndřej Syrový, redaktor Českého zápasu, člen NO Praha – Vyšehrad
1) Odkaz morální autority a rebelství v církvi, které je i v dnešní době více než nutné. Právě symbolika Husa mě motivovala stát se členem CČSH a ctít jeho učení.

2) Rozhodně Listy z Kostnice. Je to kniha nejen kritická, ale i dost emoční. Rád také čtu knihy o Husovi, rád bych zmínil Seznámení s Mistrem Janem od bratra patriarchy Tomáše Butty a biografii od Jana Karafiáta – Mistr Jan Hus z boží vůle mučedník. Knihy vás v kostce provedou celým jeho životem, dílem a odkazem. Stejně tak mám rád i Vávrův film Jan Hus z roku 1954. Nutno zmínit Husův asi nejznámější citát „Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.“

3) Těžko říci, co znamená pro katolické faráře, někteří se ještě nepoučili, ale třeba to přijde. V CČSH jeho odkaz stále rezonuje a je naší nedílnou součástí.

 

1548 4 KoplíkMilan Koplík, farář NO Nový Jičín
1)
Mistr Jan Hus mě nejvíce ovlivnil ještě jako vyššího duchovního pravoslavné církve, když jsem o něm a o Jeronýmu Pražském psal magisterskou práci. Naučil mě dávat si veliký pozor na rozlišování mezi teologicko-filosofickými ideály na straně jedné a platným kanonickým právem na straně druhé. Opravdu bych jen nerad pro vlastní naivitu a neopatrnost v životě skončil jako on.

2) Nevím, kterou jeho knihu mám nejraději, snad ani jednu jsem pořádně nečetl. Všechny mi připadají dobově překonané. Ale působivé myšlenky, které by i dnes mohly něco sdělit, shledávám v Řeči o míru a v Postille. Snad pro dnešní mnohé obtížně v životě uplatnitelné mladé ženy a dívky by byla dobrá kniha Dcerka. Ta by je mohla z nadoblačna vrátit zpět na zem ve prospěch jich samotných i celé společnosti.

3) To opravdu nevím, neznám názory dnešních farářů, ani mě příliš nezajímají. Já sám se farářem zrovna moc necítím. Zatím jsem knězem žijícím soukromě a v tichém ústraní podle řehole svatého Bazila. Z kněze-mnicha se teprve stávám knězem-farářem. No, pro mě Hus znamená drasticky odstrašující příklad a velké varování k osobní obezřetnosti a velikou rezervovanost k západnímu civilizačnímu okruhu a k západnímu křesťanství. Husa velmi obdivuji, mám ho až osobně rád, je-li to přes ty věky možné, ale následovat ho určitě nechci – nemám na to.

Redakce děkuje všem respondentům

Český zápas 27/2024 z 7. 7. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše