V sobotu 6. 7. 2024 od 15 hodin se při příležitosti 609. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa konala bohoslužba v Betlémské kapli.

Ke vzpomínce došlo na mnoha místech – včetně toho, kde Mistr Jan dlouhá léta kázal a které měl jistě ve zvláštní oblibě: v pražské Betlémské kapli. Hojně navštívenou bohoslužbu vysílanou z kaple v přímém televizním a rozhlasovém přenosu vedl bratr patriarcha Tomáš Butta s farářkou Lenkou Gláserovou a plzeňským biskupem Lukášem Bujnou. Kázání pronesl královéhradecký biskup Pavel Pechanec.

Bohoslužba se též konala k Roku české hudby a v jejím průběhu zazněly duchovní skladby českých skladatelů v podání Pěveckého sboru varhaníků a zpěváků Církve československé husitské pod vedením Zdeňka Kovalčíka a klavírního doprovodu Lukáše Michela. Na varhany liturgii doprovodil Lukáš Rýdlo. Úvodní chorál zahrál dechový kvintet „Žestě Pražského hradu“. 

Při tradiční bohoslužbě zazněly modlitby a přímluvy i za spravedlivý mír pro Ukrajinu, Izrael a Pásmo Gazy a za ochranu klimatu.

V závěru vystoupili s krátkými pozdravy 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová a předseda Ekumenické rady církví v ČR biskup Tomáš Tyrlík.

Letošní sbírkou věřící podpořili obnovu Památníku Mistra Jana v Husinci.

Klára Matoušová, foto: Mirko Radušević

Rozhovor patriarchy Tomáše Butty pro Radiožurnál o odkazu Jan Husa

Záznam z bohoslužby v Betlémské kapli – ČT (Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa)

Záznam z bohoslužby v Betlémské kapli – Český rozhlas - Vltava

Průvodní text k fotoreportáži

1. Slavnostní bohoslužbu zahájil chorál Kdož sú Boží bojovníci v podání kvinteta Žestě Pražského hradu
2. Do kaple vchází průvod duchovních, biskupů a na závěr patriarcha. Ten se staví za stůl Páně.
3. Všichni za doprovodu varhan zpívají píseň „Ó svatý Bože, slyš naše hlasy…“
4. Zpěvu se ujímá farářka CČSH Lenka Gláserová se textem: „Bože věčný, rty i srdce naše otevři“. Následně osloví přítomné. Na sloupu kaple je vzkaz M. J. Husa: „Abyste na Betlém laskavi byli.“
5. Tajemnice ÚR CČSH Jana Krajčiříková osloví přítomné Prvním biblickým čtením.
6. Následují přímluvy jednotlivých pozvaných hostů. Na snímcích například vojenský kaplan CČSH David Tomčík, náměstkyně pražského seniora Českobratrské církve evangelické Lenka Ridzoňová, arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve Michal, který pronesl Druhé biblické čtení.
7. Vše sledují biskupové CČSH společně s patriarchou.
8. Farářka CČSH Lenka Gláserová přenechala slovo královéhradeckému biskupovi Pavlu Pechancovi, který pronesl kázání. Vyzval na závěr shromáždění k vyznání víry.
9. Plzeňský biskup Lukáš Bujna požádal o sbírku na obnovu Památníku mistra Jana Husa v Husinci. Biskup Bujna poděkoval za sbírku a vyzval k přijímání.
10. Patriarcha Tomáš Butta požehnal přítomným. Uvedl hosty sváteční bohoslužby: 1. místopředsedkyni Věru Kovářovou a předsedu Ekumenické rady církví v ČR Tomáše Tyrlíka. Ti pronesli pozdravy.
11. Patriarcha Tomáš Butta uvedl společnou závěrečnou píseň „V ruce tvé, Pane“ a duchovní odchází z kaple.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše