WebArchiv - archiv českého webu

8. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou. Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst. (Žalm 54, 3 -4)

První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom našim bližním skutkem, slovem i modlitbou pomáhali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom obavám nepodléhali a s nadějí k budoucnosti hleděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku, Hospodine, pastýři svého lidu, děkujeme ti, že nás ochraňuješ a živíš. Prosíme tě, každého z nás uzdrav a učiň plně člověkem, ztělesňujícím spravedlnost a pokoj tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 2, 11-22

Evangelium: Marek 6, 30-34.53-56

Verš k obětování: Žalm 8, 2

Verše k požehnání: Jan 10, 27-28a „Moje ovce slyší můj hlas,“ řekl Pán, „já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.“

Verše k požehnání: Jan 10, 27-28a „Moje ovce slyší můj hlas,“ řekl Pán, „já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.“

Modlitba k požehnání: Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, žes nás posílil přijímáním svatých darů chleba a kalicha. Dej, aby celý náš život byl duchovní bohoslužbou a neustálou obětí chvály tobě příjemnou a milou! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 25, 105, 113, 129, 160, 169, 290Josefína Hudcová publikováno: 13.07.2021 11:25 zobrazeno: 441x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus