WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle postní

3. NEDĚLE POSTNÍ (OCULI)

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. (Žalm 25, 15-16)

První čtení z Písma: Exodus 17, 3-7

Tužby postní

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože, Vykupiteli, my nemáme sil, abychom si sami pomohli. Posiluj nás a ochraňuj před poskvrnou těla i duše! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 5, 1-8

Evangelium: Jan 4, 5-42

Verše k obětování: Žalm 19, 9-11

Verš k požehnání: Jan 4, 14

Modlitba k požehnání

Bože, Vykupiteli, děkujeme ti, že dáváš nám účast na svatém tajemství večeře Páně. Očisti nás ode všech hříchů a vysvoboď z každého nebezpečí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 68, 75, 76, 238, 201Josefína Hudcová publikováno: 16.03.2020 02:01 zobrazeno: 245x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus