WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po Vánocích

Když totiž všude zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu byla v půli cesty, tvé všemocné slovo se náhle sneslo z královského trůnu na nebesích.

                                                                                                              (Moudrost 18, 14-15)

První čtení z Písma: Jeremjáš 31, 7-11

Tužby vánoční:

2. Aby se v době vánoční naše srdce Duchem Kristovým naplnila, modleme se k Hospodinu.

 3. Aby Ježíšovo evangelium naší myslí i celým naším životem pronikalo, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, obdaroval jsi nás novým Světlem svého vtěleného Slova. Dej, ať toto Světlo rozžehnuté v našich srdcích zazáří i v našich životech! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Efezským 1, 3-14

Evangelium: Jan 1, 10-18

Verše k obětování: Žalm 103, 2.5

Verš k požehnání: Jan 1, 12

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, přijímáním svátostného chleba a kalicha zahlazuj naše neřesti a rozmnožuj naše ctnosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 220, 231, 317, 210

 Klára Břeňová publikováno: 03.01.2020 01:57 zobrazeno: 352x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus