WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko.

                                                                              (Filipským 4, 4.5b) 

První čtení z Písma: Izajáš 35, 1-6a.10 

Tužby adventní:

2. Aby v naší mysli světlo pravého poznání se rozžehlo, modleme se k Hospodinu. 

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a s velikou mocí přijď mezi nás. Pospěš nám na pomoc a ve svém milosrdenství zahlaď naše viny! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Druhé čtení z Písma: Jakubův 5, 7-10 

Evangelium: Matouš 11, 2-11 

Verše k obětování: Žalm 85, 2-3 

Verš k požehnání: Izajáš 35, 4 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, snažně tě prosíme, očisti nás od hříchů, a tak nás připrav k nastávajícím vánočním svátkům! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

Vhodné písně: 203, 205, 160Klára Břeňová publikováno: 11.12.2019 09:22 zobrazeno: 795x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus