WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po svatém Duchu

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval:

„Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“                                                                     

                                                                                                                    (Exodus 3, 14)

První čtení: Přísloví 8, 1-3.22-31

Tužby:

2. Abychom vedeni mocí Ducha svatého vyšli na cestu učedníků Páně, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom rostli ve víře a s láskou uctívali Otce i Syna i Ducha svatého, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, buď požehnáno tvé svaté jméno, neboť jsi veliký ve své moci,  nedostižný ve své moudrosti a nepřekonatelný v milosrdenství.  Dej, abychom u tebe hledali pravé bezpečí a pokoj, neboť neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 1, 1-6

Evangelium: Jan 16, 12-15

Verš k obětování: Přídavky k Danielovi 3, 54

Verše k požehnání: Efezským 4, 5-6

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, dopřej nám, abychom posíleni dary chleba a kalicha, v nichž jsme přijali tvou milost, oslavovali tebe, našeho Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele. Tvému svatému jménu buď chvála navěky. Amen.

Vhodné písně: 126, 127, 18, 292, 335Klára Břeňová publikováno: 10.06.2019 10:37 zobrazeno: 392x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus