WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle postní

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.                                                                                                                 (Žalm 91, 15-16)

 

První čtení: Deuteronomium 26, 1-11

 

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, děkujeme ti, že si nás tříbíš a ukazuješ nám cestu svých přikázání. Dej, ať nepodléháme pokušení a naopak ať činíme skutky křesťanského života! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Římanům 10, 8b-13

 

Evangelium: Lukáš 4, 1-13

 

Verš k obětování: Žalm 25, 10

 

Verš k požehnání: Deuteronomium 8, 3b

 

Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, odstraňuj z našeho církevního společenství veškerou přetvářku  a malicherné spory a posvěcuj naše duše, ať se přimknou k pravé zbožnosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 82, 235, 236, 179

 Klára Břeňová publikováno: 06.03.2019 11:41 zobrazeno: 758x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus