WebArchiv - archiv českého webu

14. neděle po Duchu svatém

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrá­na tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.                                                                                                        (Žalm 92, 2-3)


První čtení: Jozue 24, 1-2a.14-17.18b

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV)

2. Abychom podle zděděné víry na každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modle­me se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že svůj lid sytíš slovy věčného života. Pomoz nám správně se rozhodovat a rozlišovat mezi dobrým a zlým! Osviť nás, Bože, svým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení (varianta I): Efezským 6, 10-18

 

Evangelium: Jan 6, 56-69

 

Verš k obětování: Žalm 86, 4

 

Verš k požehnání: Jan 6, 63b

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, zachraň nás uzdravující silou své lásky! Veď nás, aby­chom se ti líbili ve všem, co děláme. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 77, 86, 87, 64, 104, 116, 185 

 

 Klára Břeňová publikováno: 27.08.2018 03:17 zobrazeno: 341x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus