WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po svatém Duchu

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žeh­nej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky! 

                                                                                                                                                                             (Žalm 28, 8-9)

První čtení: Jób 38, 1-11

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II)

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospo­dinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, daruj nám oddanou lásku a zbožnou úctu k tvému svaté­mu jménu, neboť věříme, že neustále pomáháš všem, kdo se poddávají tvé spravedlivé vládě. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 6, 1-13

 

Evangelium: Marek 4, 35-41

 

Verš k obětování: Žalm 27, 6b

 

Verše k požehnání: Žalm 17, 5-7 

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, veď a ochraňuj svůj lid, jemuž jsi dovolil sdílet svatá tajem­ství chleba a kalicha, a zachovej nás ve své lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 50, 94, 101, 156, 184, 312Klára Břeňová publikováno: 19.06.2018 03:39 zobrazeno: 378x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus