WebArchiv - archiv českého webu

Hudební setkání při příležitosti podepsání memoranda v kostele sv. Václava Na Zderaze

V úterý 13. 9. 2022 od 17 hodin se v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě uskutečnilo setkání, v rámci kterého bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Spolkem sv. Ludmila a Církví československou husitskou. Tato spolupráce kulturního a ekumenického rázu má být zaměřena na připomínání osobností z českých a evropských dějin a křesťanských hodnot, kterých jsou tyto postavy významnými nositeli. Memorandum podepsali Tomáš Butta, patriarcha CČSH a Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila a starosta Tetína. Na setkání byli přítomni a svým slovem spolupráci podpořili místostarosta MČ Praha 2 pro oblast kultury a sportu Jaroslav Šolc a farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily v Praze – Vinohradech Jakub Karel Berka. Setkání hudebně doprovodili hrou na koncertní kytaru Marika Baránková a Jaroslav Novák. Setkáním provázela místní farářka Ema Blažková, které na závěr v rámci komentované prohlídky přítomné seznámila s historií kostela sv. Václava Na Zderaze. Partneři v memorandu deklarují společný cíl, kterým je rozvoj poutního turismu na území České republiky a podporu šíření povědomí o českých světcích, významných osobnostech českých a evropských dějin a šíření jejich odkazu pro budoucí generace. A dále posílení společných zájmů v oblasti pozitivního působení na veřejnost, a to zejména na mládež, vycházejíce ze společného přesvědčení o nezbytnosti informovat mladou generaci o historii a tradicích České republiky, se zdůrazněním role Církve československé husitské a jejích vazeb na partnerské evropské regiony, které se k uctění českých svědků víry připojují. Cíle budou realizovány v oblasti výchovy, cestovního ruchu, kultury nebo sociální sféry. Foto Oldřich Nováček a Tomáš Novák
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus