WebArchiv - archiv českého webu

Betlémská kaple 2022

Každoročně si počátkem července připomínáme mučednickou smrt člověka, jehož myšlenky a s nimi svázané životní svědectví uchováváme po staletí jako vzácný drahokam. A jako věřící Církve československé husitské se společně scházíme v Betlémské kapli na Starém Městě pražském, abychom zde svou lásku a postoj k velkému Mistru také konkrétně vyjádřili - účastí, modlitbou, zamyšlením našich duchovních i citacemi z Husova díla, které tak horlivě promlouvalo k nejožehavějším otázkám tehdejších dnů. Letos jsme do vzácných prostor kaple vstoupili po 620 letech od okamžiku, kdy na zdejší kazatelně vystoupil, a to při příležitosti 607. výročí jeho smrti. Bohoslužbu přenášenou Českým rozhlasem a televizí 6. července vedl bratr patriarcha Tomáš Butta spolu s farářkou Marikou Zvardoň a pražským biskupem Davidem Tonzarem. Přítomné hosty pozdravil z ekumenu biskup Marián Čop z Evangelické církve augsburského vyznání a za akademickou obec proděkan HTF UK Jan B. Lášek, kázání s připomenutím další význačné osobnosti, J. A. Komenského, pronesl bratr patriarcha. Foto: Karel Cudlín a redakce ČZ
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus