WebArchiv - archiv českého webu

Extenze v Husově sboru v Praze na Vinohradech - doc. Jiří Vogel - K čemu je teologie?

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 byly zahájeny letošní extenze pořádané NO CČSH Vinohrady a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy na téma "K čemu je teologie?". Extenze již tradičně zahájila děkanka HTF UK Kamila Veverková. První přednáška doc. Jiřího Vogela - "Teologie mezi církví, univerzitou a občanskou společností" byla o člověku jako bytosti transcendence, jak ji zakoušíme a jakými způsoby se k ní lidé staví; o teologii jako disciplíně sloužící ke kultivaci této lidské dispozice a z ní plynoucích zkušeností a vycházejících projevů. Pokud jste přednášku nestihli, tak si ji můžete pustit na YouTube kanále vinohradské obce: https://www.youtube.com/watch?v=dibjJNSvUkM Další přednášku tentokráte zase z úplně jiné perspektivy na téma "Teologie a výzvy pro současné křesťanství" již tento čtvrtek 20. 1. od 19:00 přednese doc. Jiří Pavlík, proděkan pro rozvoj HTF UK a člen Oddělení biblistiky Katedry biblistiky a judaistiky.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus