WebArchiv - archiv českého webu

Setkání duchovních věkem nejzkušenějších V Hradci Králové

Setkání duchovních věkem nejzkušenějších pořádá královéhradecká diecéze již několik let. Zve nejen duchovní v již trvalém důchodu, jsou přístupná i těm mladším, zvláště přijde-li přitažlivý host. Měli jsme jich celou řadu – odborníků, kteří mají co říci o stáří, o řešení jeho problémů – ať zdravotních, ať duchovních. Letošním milým hostem byla 14. ledna em. biskupka Jana Šilerová, která se dotkla stárnutí duchovních, umění odejít a soustředila se na duchovní perspektivy vyššího věku. Heslo k pozvání znělo záhadně: Mitford. Vycházelo ze série knih Jan Karonové, vydávaných Vyšehradem a zachycujících životní a profesní pouť jednoho staršího faráře episkopální církve. Ačkoli pro inspiraci zazněla čtená ukázka, nejdůležitější bylo, že zúčastnění sami ze svých vzpomínek vylovili zajímavé zkušenosti, příhody a postřehy a rozdělili se o ně svým vyprávěním. Zaujaly nás např. vzpomínky ses. farářky Aleny Naimanové, jež pak na pokračování uveřejnil Český zápas. O zkušenosti svých duchovenských začátků se podělili také manželé Jaruška a Václav Böhmovi, Lída a Ervín Kukuczkovi, ses. Věra Říhová, Míla Pellyová, Helena Salfická a tichým hlasem i někdejší diecézní tajemník Bohumil Klásek, jehož přítomnosti jsme si obzvlášť cenili. Co bylo řečeno, je též zachyceno a přepsáno Aničkou Holínskou. Doufejme, že bude krystalizačním jádrem sbírky, která by zmapovala životní příběhy těch, kdo s touto církví v jejím prvním století spojili svůj život. Leccos vyvolalo podiv, leccos – s odstupem let od různých nepříjemností - i smích, prostě společnou dobrou pohodu... jw
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus