WebArchiv - archiv českého webu

Živý betlém v Ostravě - Svinově

V pondělí 16. prosince jsme opět na farní zahradě u Husova sboru v Ostravě – Svinově přivítali poutníky u živého betlému. Dopoledne přicházeli žáci mateřských škol a vybrané třídy místní základky. S farářem si v Husově sboru povykládali o adventu a vánocích, zazpívali koledy, prohlédli vystavené betlémy výtvarnice Dagmar Štěpánové i výzdobu interiéru. Za projevené znalosti a příkladný zpěv koled si děti zasloužily sladkou odměnu, připravenou ochotnými sestrami. V 17 hodin začal program hlasem zvonů, pan Jan Zacios zahrál na baskřídlovku Adeste fideles. Podvečer moderoval Jakub Raus, který pozdravil shromáždění, požádal faráře o krátkou úvahu o Betlému, načež si přítomní zanotovali několik koled spolu s místní kapelou Ode zdi ke zdi. Přišli i tři králové. Jakub Raus přednesl článek o Betlému od Karla Čapka. Podvečer zakončilo slovo římskokatolického faráře P. Jana Larische a požehnání bratra biskupa olomouckého Rudolfa Göbela. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci tohoto setkání, pořadatelský tým vedený bratrem Antonínem Čelustkou opět vše zvládl. V poklidné a přátelské atmosféře jsme se mohli naladit na přicházející svátky a uvidět střed křesťanských Vánoc. Bohu díky za to! Tomáš Chytil, fotografie pořídili Antonín Bosák a Stanislav Hejduk.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus