WebArchiv - archiv českého webu

Setkání dětí se SVĚTLEM v Příbrami

V neděli 18. listopadu 2018 jsme se opět po měsíci sešli s kamarády na naší příbramské faře, kde nám Ivča Jindrová vyprávěla o SVĚTLE. Program připravovala s Františkem, který tentokrát nemohl být v neděli mezi námi. Ivča nám symbol SVĚTLA přiblížila prostřednictvím biblických textů nebo díla malíře Rudolfa Kundery SVĚTLO PRAVDY. Povídali jsme si o rozdílech mezi světlem a tmou, jaké činnosti nás doprovází během dne a jaké v noci. Symbolika SVĚTLA je v Bibli hojně zastoupena od jejího počátku: I řekl Bůh: „Buď světlo!“ (Gn 1,3) Ukazuje nám cestu, abychom viděli jeden na druhého (srovnej Ex 10,23) a nezůstávali ve tmě. Po cestě nás v neděli vedly biblické stopy, které nám Ivča s Františkem vyrobili. A především nás vedl náš NEBESKÝ TATÍNEK, za jehož přítomnost a doprovod na cestě jsme se společně modlili. Děkujeme.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus