WebArchiv - archiv českého webu

Živý betlém v Ostravě - Svinově

V pondělí 18. prosince od 17 hodin jsme na farní zahradě u Husova sboru v Ostravě – Svinově opět přivítali poutníky, kteří zdárně došli k živému betlému. Již dopoledne se přišli podívat žáci mateřských škol a vybraných tříd prvního stupně základní školy. Jejich nenapodobitelný úžas, nelíčená radost, vroucí zpěv koled za doprovodu houslí sester Dagmar a Bohdany nám byly asi největší odměnou za práci při vánoční výzdobě kostela i betlémské stáje. Těžko soudit, zda děti více potěšily betlémy zhotovené výtvarnicí Dagmar Štěpánovou, setkání se svatou rodinou u živého betlému, nebo možnost podívat se na beránka s ovečkou dovádějící v ohradě. Každopádně si za své znalosti vánočních zvyklostí zasloužily sladkou odměnu, kterou laskavě připravily a rozdávaly naše hodné sestry. Večer začal zvukem kostelních zvonů, následně pan Radomír Zacios zahrál na trubku Adeste fideles. V tu chvíli se přítomným tajil dech. Farář se pak zmínil několika slovy o vzniku a historii živých betlémů a osvětlil motivaci této akce ve Svinově, totiž že výjev zobrazující Josefa, Marii a Boží dítě narozené v plenčičkách se nemůže omrzet, lásku a chudobu betlémské stáje je třeba naopak lidem ukazovat, aby hlouběji pronikli do tajemství Vánoc. Když zaznělo svědectví z evangelia podle Matouše 2, 1-12, přišli se dítěti poklonit i tři králové. (Jeden se pak věnoval návštěvníkům kostela…) Oproti loňsku bylo novinkou promítání prezentace na věži Husova sboru, kresby k legendě o čtvrtém králi dodala sestra Štěpánová, technické zázemí velmi ochotně zařídil pan Stanislav Hejduk. Zvláštní sounáležitost jsme cítili při společném zpěvu koled. Vyšlo nám i počasí a všechny zúčastněné potěšilo jak pohoštění zhotovené obětavými sestrami, tak přátelská, opravdu sváteční atmosféra. Je třeba poděkovat bratru předsedovi rady starších Antonínu Čelustkovi, který osvětlil celou plochu farní zahrady a s dcerou připravili krásně zdobený betlém. Díky patří samozřejmě všem, kteří jakkoli nezištně pomohli. Na závěr jsme si popřáli pěkné a požehnané prožití vánočních svátků. Boží pokoj všem lidem dobré vůle! Tomáš Chytil - farář
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus