WebArchiv - archiv českého webu

11. krajanský festival 2017

Konal se letos skromněji než v předchozích letech, a to ve dnech 30. 9. a 1. 10. v Praze bez tradičního, slavnostního zahájení za přítomnosti politiků a bez zájmu médií. Do našeho hlavního města přijely přihlášené krajanské soubory z Ukrajiny, Ruska, Chorvatska a Srbska - bylo jich téměř 250. Festival po celou dobu jeho existence organizuje paní PhDr. Věra Doušová a sdružení Sedm paprsků. V sobotu 30. 9. od 10 hod. krajanské soubory za nádherného počasí vystoupily na pódiu v Praze - Libni v blízkosti zámku v programu konaného v rámci Dne seniorů a Dne městské části Praha - Libeň. Jejich pestrý program tanců a lidových písní trvající téměř 4 hodiny potěšil početné publikum, zejména starší generaci, která si s chutí zazpívala s krajany. Program moderoval farář CČSH Zdeněk Kovalčík, který na přípravě a průběhu festivalu spolupracuje s jeho pořadateli. Po dvouleté odmlce byla na tentýž den odpoledne připravena pro krajany bohoslužba Slova, kterou v chrámu sv. Václava Na Zderaze připravil a vedl Zdeněk Kovalčík s místní farářkou Emou Blažkovou, která posloužila kázáním, v němž zdůraznila význam jednoty společenství lidu víry ze všechy časů i míst i potřebu společných modliteb /1Tm 2, 1 - 7/. Krajané si zazpívali zpěvy z Taizé, Lutherovu píseň Je pevným hradem Pán Bůh sám a v závěru zazněl Svatováclavský chorál. Bohoslužbu nádherně doprovodil zpěv pěveckého sboru Camera Chabra z Dolních Chaber řízený prof. Lubomírem Mátlem, varhany mistrovsky rozezvučel místní varhaník Václav Vala. Je potěšitelné, že se sešli k společným modlitbám a k slyšení Božího slova lidé z různých zemí, které spojují společné kořeny: láska k vlasti, k mateřskému jazyku, ale i dědictví víry. ZK
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus