WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 283 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Doporučení ke konání pohřbů v čase nouze

V příloze jsou uvedena organizační a pastorační doporučení ke konání pohřbů v Církvi československé husitské v čase nouze spolu s právním rozborem, připraveným Mgr. Oswaldem.


25.03.2020  

Světová rada církví se modlí za Českou republiku, Slovenskou republiku a Polsko

Každý týden se Světová rada církví modlí a vyzývá k modlitbám za několik zemí. V týdnu od 22. do 28.3. 2020 se Světová rada církví modlí za Českou republiku, Slovenskou republiku a Polsko. Modlitby mohou být použity k osobní domácí modlitbě.

 


24.03.2020  

Výzva papeže Františka k modlitbě Páně ve středu 25. 3. ve 12.00 hodin

V příloze naleznete výzvu papeže Františka a Konference evropských církví ke sjednocení ve společné modlitbě Páně zítra 25. 3. 2020 v poledne, k níž se naše církev připojuje.


24.03.2020  

Úřední deska církve »


Doporučení ke konání pohřbů v čase nouze

V příloze najdete organizační a pastorační doporučení ke konání pohřbů v čase nouze spolu s právním rozborem, připraveným Mgr. Oswaldem.


25.03.2020  

Usnesení ÚR ve věci případného prodloužení funkčního období orgánů církve v souvislosti s nouzovým stavem

Ústřední rada CČSH dne 17. 3. 2020 přijala v hlasování per rollam č. 16/2020 následující usnesení týkající se případného prodloužení funkčního období orgánů církve v souvislosti s nouzovým stavem. V příloze je právní rozbor připravený právníkem Mgr. Oswaldem.


17.03.2020  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus