WebArchiv - archiv českého webu

Pouť milosrdenství do Mirovic

28.09.2016 10:00

Slavnostní otevření mirovického kostela za účasti patriarchy a biskupského sboru CČSH 28. září 2016.

Více informací na www.ccsh-mirovice.cz.

Vážení a milí přátelé,

dovoluji si Vás touto cestou pozvat do Mirovic.

Jak jistě víte o Velikonocích 2015 vyhořel náš kostel do základů. Díky pomoci Vás všech se nyní podařil velký zázrak. 

 

Kostel, který vstal z popela otevře své brány dne 28. září 2016.

Bude mi velkou ctí, pokud se zúčastníte.

Bohoslužbu povede celý biskupský sbor CČSH v čele s bratrem patriarchou Tomášem Buttou. 

Poděkujeme také zástupcům ekumeny, zvláště římskokatolické církvi za poskytnutí prostor na faře 

a v kostele po dobu rekonstrukce, ale i Českobratrské církvi evangelické 

a dalším křesťanským církvím z ČR a SK.

Odpoledne předáme také klíče od kostela všem dárcům, kteří věnovali více než 10.000.- Kč. 

(veřejná sbírka má také svůj transparentní účet

V programu vystoupí také folk-rockové skupiny Oboroh a Safenat Paneach.

Z doprovodného programu chceme upozornit také na prezentaci našich diakonických center:

například Domečku Trhové Sviny či našich hospiců v Blatné a Písku.

Více informací k celé akci naleznete na našich webových stránkách, na facebooku 

a twitteru pod hashtagem #vzhurusrdce. 

Videa o našem kostele najdete zde:

KŘÍŽ  VE  STÍNU SVĚTLA

VIDEOPOZVÁNKA

Prosím Vás také o sdílení této pozvánky.

Těším se s Vámi na viděnou 28.9.2016 v Mirovicích.

Pokoj a dobro

Filip Michael Štojdl

Plzeňský biskup Církve československé husitské

a farář v Náboženské obci CČSH Mirovice

Tel.: +420 736 706 517

https://twitter.com/FilipStojdl

https://www.facebook.com/filip.stojdl

Plakát, pozvánka a sborník s historií sboru v rubrice Pozvánky.

 

Koncem září se otevře brána milosrdenství kostela v Mirovicích

Letošní rok vyhlásil papež František rokem milosrdenství. Na celém světě se otevírají brány katedrál, chrámů i kostelíků všem poutníkům, kteří touží symbolicky prožít Boží milosrdenství. Naše církev se k tomuto roku přidává jednou takovou branou. Bude to brána kostela v Mirovicích a na jejím otevření máte zásluhu také vy.

Rekonstrukce mirovického kostela se blíží do finále.  Věž kostela už zdobí nový kalich od pana Ondřeje Doležala a nová omítka vítá vjíždějící do Mirovic směrem od hlavní silnice Praha – Písek.

V prvním patře fary už letos vzniknou pokoje pro hosty centra duchovní obnovy. Dolní prostory budou zaměřeny na setkávání, rozhovory, psychoterapii, přednášky a duchovní cvičení. Plán vybudování ekumenického centra zraje v plzeňské diecézi Církve československé husitské již dlouhou dobu a datum otevření Centra se blíží. „Toto místo by mělo být otevřeno hostům i na několikatýdenní pobyty k urovnání osobních krizí, vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka, rozvodem, hledání nové cesty po propuštění z psychiatrické léčby, atp.,“ říká Filip Štojdl, duchovní mirovického kostela a biskup plzeňské diecéze. 

Centrum bude poskytovat křesťanské zázemí všem lidem, křesťanům různých vyznání i nevěřícím. A to nejen proto, že v Mirovicích ekumena skutečně funguje. Katolický farář, páter Hovorka, byl první, kdo přišel a dal nám klíče od svého kostela. Bez řečí, otázek, smluv, písemných dohod, plateb, záloh, atd. A tak máme od března 2015 klíče od katolické fary, kde se scházíme k pravidelným bohoslužbám, konáme zde křty, svatby i pohřby. I tato podpora pro nás hodně znamená – láska, naděje i víra najednou dostávají jasnější kontury. Bohu díky za opravdové křesťanství. Je krásné zažívat na vlastní kůži opak toho, o čem se v dnešní době často mluví.

Dalším z důkazů ekumenické sounáležitosti je to, že podpora přichází napříč křesťanským spektrem – z farností katolických, sborů evangelických a v neposlední řadě z náboženských obcí CČSH, z jednotlivých diecézí a Ústřední rady. Víme, že to, co dorazí na účet spojený s obnovou kostela, může chybět jinde – snažíme se, aby každý dárce viděl svůj dar účelně vynaložený. Více informací naleznete na webu mirovické farnosti.

Od požáru kostela 31. března 2015 uplynul rok a čtvrt. Rok a čtvrt intenzivní práce, plánů, shromažďování finanční podpory, modliteb. Stále však schází prostředky na dostavbu některých důležitých částí fary (cca 3 miliony korun). Prosíme vás tedy o podporu! Vyberte si tričko v diecézním e-shopu, pošlete nám dar na transparentní účet č. 2400390238/2010 nebo přijďte ve středu 28. září, kdy budeme kostel za přítomnosti představitelů z církví, univerzity i veřejné správy, otevírat veřejnosti.

Těšíme se na Vás.

Lenka Hanusová,

členka NO Mirovice

 

zpět na kalendář


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus