WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po svatém Duchu

Příštímu pokolení vyprávějte: „Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně.“

                                                                                                                  (Žalm 48, 14b-15)

 

První čtení: Izajáš 66, 10-14

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, s tímto světem máš svůj plán, který se v plnosti času naplní. Dej, abychom hledali a nalézali tvou vůli, když na nás doléhá tíseň tohoto světa! Vzdaluj od nás vše, co naší duši škodí, a naopak nám uděluj vše, co prospívá. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Galatským 6, (1-6) 7-16

 

Evangelium: Lukáš 10, 1-11.16-20

 

Verše k obětování: Žalm 66, 8-9

 

Verše k požehnání: Koloským 3, 15-16a

 

Modlitba k požehnání: 

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás sytíš svým slovem a svátostmi. Svou milostí proměň naše srdce, abychom opustili cesty lidské svévole a obrátili se na cestu pravou, která vede k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 9, 71, 76, 84, 115, 199, 201Klára Břeňová publikováno: 04.07.2019 01:49 zobrazeno: 370x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus