WebArchiv - archiv českého webu

Boží hod svatodušní

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. Aleluja!

                                                                                             (Jan 4, 24)

První čtení: Skutky 2, 1-11 (12-21)

Tužby svatodušní:

2. Za duchovní dary moudrosti a rozumnosti, rady a síly, umění, zbožnosti a svaté bázně, modleme se k Hospodinu.

3. Za milost znovuzrození a svatodušní proměny našeho života v život svědecký, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, děkujeme ti, že do srdcí věřících vléváš dary svého Ducha svatého. Dej, ať se v témž Duchu radujeme, že jsi naše jména zapsal do knihy života! Prosíme tě, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 8, 14-17

Evangelium: Jan 14, 8-17

Verš k obětování: Žalm 130, 5

Verš k požehnání: Skutky 2, 4

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, dej, ať my všichni, kdo jíme z tohoto chleba a pijeme z tohoto kalicha, sjednoceni silou Ducha svatého vnášíme tvé požehnání do světa, v němž žijeme a pracujeme! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 261, 263, 265, 267Klára Břeňová publikováno: 07.06.2019 01:28 zobrazeno: 380x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus