WebArchiv - archiv českého webu

7. neděle po Zjevení Páně

V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal.

Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.

                                                                                              (Žalm 18, 7)

 

První čtení: Genesis 45, 3-11.15

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, z evangelia tvého Syna jsme přijali ujištění, že pro své hříchy nejsme odsouzeni.

Pomoz nám, ať své bližní neodsuzujeme, ale naopak ať jim odpouštíme, neboť i nám se dostalo odpuštění od tebe!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 35-38.42-50

 

Evangelium: Lukáš 6, 27-38

 

Verš k obětování: Žalm 50, 23

 

Verš k požehnání (varianta I): Lukáš 6, 31

 

Verš k požehnání (varianta II): Lukáš 6, 36

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za podíl na společenství těla a krve tvého Syna, jenž se obětoval,

aby nám získal odpuštění hříchů. Dej, ať milost jeho oběti, kterou sdílíme v této svátosti,

nám dává sílu odpouštět a milovat! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 8, 11, 26, 46, 58, 63, 95, 148

 Klára Břeňová publikováno: 18.02.2019 12:33 zobrazeno: 955x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus