WebArchiv - archiv českého webu

12. neděle po svatém Duchu

Ať chválí Hospodina všechny národy, vladaři a všichni soudci země, jinoši i panny, starci i mladí. Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho veleb­nost je nad zemí i nebem.                                                                                                                                                           (Žalm 148,7.11-13)

 

První čtení: 1. Královská 19,4-8

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III)

2. Abychom našim bližním skutkem, slovem i modlitbou pomáhali, modleme se k Hos­podinu.

3. Abychom obavám nepodléhali a s nadějí k budoucnosti hleděli, modleme se k Hos­podinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku Hospodine, tvůj požehnaný Syn sestoupil shůry a stal se životodárným chlebem světu. Dávej nám tento chléb stále, abychom posíleni duchovním pokrmem společně v církvi tvořili pravé Kristovo tělo na zemi! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 4,25 - 5,2

 

Evangelium: Jan 6,41-51

 

Verše k obětování: Deuteronomium 8,10.11

 

Verš k požehnání: Jan 6,51

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, daruj své církvi jednotu a mír, jehož znamením je svátostné společenství u tvého stolu! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 151, 5, 31, 41, 174, 132, 133

 Klára Břeňová publikováno: 08.08.2018 10:46 zobrazeno: 424x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus