WebArchiv - archiv českého webu

7. neděle po svatém Duchu

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. 

                                                                                                                                                                                      (Žalm 48, 2.4)

První čtení: Ezechiel 2, 1-5

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II)

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospo­dinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, Bože smlouvy, křtem jsi nás povolal zvěstovat příchod tvé­ho království. Daruj nám odvahu, jakou jsi dal apoštolům, abychom za každých okol­ností vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: 2. Korintským 12, 2-10

Evangelium: Marek 6, 1-13

Verš k obětování: Žalm 138, 2

Verš k požehnání: 115, 1

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za podíl na svatém tajemství chleba a kalicha. Dej, ať neselháváme ve službě tvému slovu a radujeme se z toho, že sis nás vyvolil za své svědky! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 4, 66, 9, 71, 312Klára Břeňová publikováno: 09.07.2018 08:49 zobrazeno: 219x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus