WebArchiv - archiv českého webu

Pátá neděle po Zjevení

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh.       ŽALM 95,6-7

 

První čtení z Písma (varianta I): Izajáš 58,6-9a

 

První čtení z Písma (varianta II): Izajáš 58,9b-12

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, vysvoboď nás z pout našich hříchů a daruj nám svobodný život ve svém Synu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 2,1-9

 

Evangelium: Matouš 5,13-20

 

Verše k obětování: Žalm 17,5-7

 

Verš k požehnání (varianta I): Žalm 43,4

 

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 5,16

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať dosáhneme plné míry spásy, jejíž příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Vhodné písně: 35, 51, 83, 85, 301 Václav Drašnar publikováno: 03.02.2014 11:09 zobrazeno: 992x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus