WebArchiv - archiv českého webu

První neděle po Zjevení – Křtu Páně

Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.                      ŽALM 45,8

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7 

Tužby:

2. Abychom náš křest si připomínali a zpytováním svědomí sebe sama očišťovali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby z nás Duch svatý učinil statečné vyznavače pravdy Boží a zákona Kristova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, křtem v Jordánu jsi prohlásil Ježíše svým milovaným Synem a pomazal jsi ho Duchem svatým. Dej všem pokřtěným v jeho jméno, ať zachovávají křestní slib a přijímají ho za Spasitele! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Skutky 10,34-43

Evangelium: Matouš 3,13-17

Verše k obětování: Žalm 118,25-27

Verš k požehnání: Marek 1,11

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás nebeské světlo vždy a všude osvěcuje, abychom s čistou myslí poznávali a s pravou láskou přijímali svátost večeře Páně, na níž nám ze své milosti dáváš účast. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 155, 36, 112, 170, 335Václav Drašnar publikováno: 06.01.2014 01:54 zobrazeno: 1696x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus