WebArchiv - archiv českého webu

Po stopách knížete Václava

Bratr patriarcha Tomáš Butta se vydal dne 5. září 2020 na pěší pouť do Budče, kde navštívil rotundu sv. Petra a Pavla z přelomu 9. – 10. století. Kostel je nejstarší stojící stavbou na našem území. Starobylé přemyslovské slovanské hradiště je dokladem propojení kultur, neboť se nalezly v přilehlých hrobech i některé byzantské předměty. Místo je spojováno s mládím knížete Václava, který se v Budči vzdělával v latině u zdejšího kněze. V interiéru se nachází renesanční kazatelna z 16. století ve tvaru kalicha z doby, kdy kostel byl spravován utrakvisty a vysluhovala se zde svátost podobojí způsobou. Utrakvisté zachovávali svátek svatého Václava a uchovávali památný kalich, o kterém se tradovalo, že z něho přijímala kněžna Ludmila. O vztahu reformačních církví k tomuto místu svědčí bohoslužebný stůl v blízkém okolí kostela určený shromáždění pod širým nebem.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus