WebArchiv - archiv českého webu

Setkání při příležitosti 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka

V pondělí 2. března 2020 proběhlo již tradiční setkání v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. V těchto dnech uplyne již sto sedmdesát let od narození jednoho z největších Čechů, Tomáše Garrigua Masaryka. Pro naši církev je od počátku postava presidenta osvoboditele, demokratického politika, filosofa a humanisty nevyčerpatelnou inspirací. Úctu a náklonnost vyjadřujeme každoročně i tímto březnovým připomenutím Masarykových myšlenek. Při setkání moderovaném ThDr. Evou Vymětalovou Hrabákovou a Mgr. Oldřichem Nováčkem zazněly pozdravy pražského biskupa naší církve doc. Davida Tonzara a předsedy Poslanecké sněmovny ČR (přednesené Janem Sechterem); přednášky pronesl patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta („Masarykovy ideje a názory v díle představitelů Církve československé husitské“) a prof. Pavel Hošek („Národ a vlastenectví u T. G. Masaryka“). Mluvené slovo doprovodilo vystoupení Pěveckého sdružení moravských učitelů pod vedením Jiřího Šimáčka, které si pro tuto příležitost připravilo skladby Bedřicha Smetany a Josefa Bohuslava Foerstera. Na setkání pořádaném v rámci akcí k letošnímu stému výročí naší církve byly rovněž předány pamětní medaile připravené k této příležitosti. Obdržel je R. Vondráček (převzal J. Sechter), prof. Pavel Hošek a historik PhDr. Vojtěch Čelko. Foto J.H.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus