WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenická bohoslužba v Katolické OÁZE na Černém Mostě v Praze 14

V lednu tohoto roku, jako již v předchozích dvou letech, se setkali na společné bohoslužbě zástupci z církví Římskokatolické, Jednoty bratrské a Církve československé husitské. Na těchto shromážděních se věřící pravidelně modlí za vzájemnou jednotu skrze modlitby. Mottem v letošním roce byl verš „Budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost“, který pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v r. 2019 připravili křesťané z Indonésie. Kázáním na téma z kapitoly 32 knihy Genezis posloužila sestra Michaela Noe Švestková, kazatelka z CČSH. V něm uvedla příměr zápasícího Jákoba, který utrpěl bolest při souboji s Neznámým, jako příklad k našemu povzbuzení, abychom nikdy neztráceli odvahu a pokud umdléváme, abychom spoléhali vždy na pomoc Boží. Povzbuzení se nám dostalo nejen při společném zpěvu za doprovodu s kytarou, ale i při agapé na následném setkání se sestrami a bratřími. Čestmír Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus