WebArchiv - archiv českého webu

Diecézní den Královéhradecké diecéze 22. září 2018

Střípky postřehů a dojmů: Letošní Diecézní den je nutno považovat jako důležitý počin k připomínce základních hodnot pro nadcházející oslavy 100. výročí republiky. Proto jeho načasování a orga-nizace jako setkání poutníků ve sboru v České Skalici, místech spjatých s národním obrozením, měly symbolický charakter. Jako jedno z hlavních poslání tohoto setkání bylo, znovu si ve společenství sester a bratří, připomenout a uvědomit základní ideje, které stát potřebuje ke svému vybu-dování a fungování. Kromě legionářů, sokolů a skupiny osobností v čele s Tomášem G. Masarykem působila na utváření svébytné společnosti českého a slovenského národa i tradice bratrských a husitských kořenů. Proto je třeba působení otců naší církve chápat také jako jeden z kamínků doplňujících tyto ideje. Vybrané bohoslužebné kázání na 1. kapitolu z Janova evangelia o Božím slově má příznačný význam pro všechny další lidské činnosti a naše slova podle kázání na Diecézním dnu“ mají rezonovat s Božím slovem“. Také TGM touto silou slova s pou-kázáním na činy byl schopen přesvědčit politiky a občany i v okolních státech o nut-nosti vytvoření nového státního útvaru s novou církví. Prostředí České Skalice a okolí s tehdejšími obrozeneckými osobnostmi a prostými lidmi reprezentovanými na tomto Dni „Babičkou“, která účastníkům popřála plnohod-notný život ve víře, na toto české dědictví upozornilo. Přátelský tón tomuto Dni doda-lo vystoupení Spirituál kvintetu i krátká návštěva zámku Ratibořice. Den 22. září přinesl účastníkům duchovní obohacení se zdůrazněním základních životních hodnot a také radost z přátelských setkání. Čestmír Jan Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus