WebArchiv - archiv českého webu

Adventní odpoledne se souborem Matoška

Dne 10. 12. 2017 se konalo ve sboru Božích bojovníků v Táboře Adventní odpoledne s hudbou s komorním souborem Matoška. Letošní koncert souboru byl poněkud netradiční. Na programu koncertu zazněly vánoční písně, koledy a skladby z vlastní hudební dílny. Vedle členů souboru bylo v okénku hostů zařazeno vystoupení nejmladších adeptů výuky ve volnočasových aktivitách. Letos ve sboru při NO začínáme s výukou hudebních nástrojů a zpěvu pod pedagogickým vedením manželů Matoškových. Kristýna Kolláriková zahrála na zobcovou flétnu a akordeon. Nina Matošková a Marika Matošková zazpívaly vánoční písně a koledy za doprovodu Orffových nástrojů a varhan. Sestra Eva Matošková zpívala, doprovázela na varhany a provázela setkání průvodním slovem, bratr Dalibor Matoška zahrál na violoncello, fagot, varhany a posloužil duchovním slovem. Celé adventní odpoledne bylo v pohodové a příjemné atmosféře zakončeno společným zpěvem koled za doprovodu varhan. DM
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus