Colors: Cyan Color

V časopise Ekonom vyšly v září 2023 články týkající se hospodaření církví, které se musí připravovat na situaci, kdy od roku 2030 přestane stát vyplácet provozní příspěvky církvím a ty se budou muset finančně osamostatnit.

Motivy přírody a výraz vděčnosti za stvoření nacházíme v mnohých biblických žalmech, křesťanských hymnech a duchovních písních.

I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít a radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech života, které mu Bůh pod sluncem dopřál. (Kaz 8,15)

Zamýšlel jsem se nad biblickým čtením o zázračném nasycení pěti tisíců. Myslím, že je pro nás jednodušší vykládat Ježíšovo učení, ať již mluví přímo či v podobenství, než rozebírat jeho rozmanité zázraky. Se zázraky máme problém.

To, o čem zde chci promluvit, se dotýká samozřejmě všech denominací, církví i náboženství. To, o čem se chci zmínit, je úbytek členů církve a (ne)proměna, neschopnost přizpůsobit se podmínkám (nikoliv době), která nás vede k jistému ostrakismu, jako nástroji, který by měl církev očistit.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše