Colors: Cyan Color

Nejčastějšími slovy ve světě kolem nás jsou ropa, benzín, nafta, plyn: základ pohybu, pohonu a energie života dnešních lidí.

Je to rozhovor s Bohom v tichu ľudského vnútra. Kto sa vie stíšiť a dokáže čakať, môže zažiť mimoriadne veci. Príkladom sú nám starozákonní svedkovia viery, Ježišova matka Mária, aj sám Ježiš.

Z pastýřského listu k postnímu období olomouckého biskupa Tomáše Chytila
Hospodine, pomatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.(Ž 25,6)

Pro filozofa a prezidenta T. G. Masaryka je charakteristický důraz kladený na mravnost, politickou angažovanost a vzdělání. Dokládá to i úryvek z jeho spisu Ideály humanitní z roku 1901: „Mravnost je založena na citu. Ale není každý cit pravý, pěkný, a protože mravnost na citu je založena, neodporuje proto rozumu. Hledejme vzdělání; právě proto, že cit je slepý, musíme citu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filozofické.

Dne 8. února se ve Vídni před 155 lety (v roce 1878) narodil židovský filosof Martin Buber. Kromě svého působení v rámci německy mluvících univerzit, kde studoval filosofii, hudbu, germanistiku a literaturu a později i přednášel, a pregnantního překladu biblického textu do němčiny (spolu s Franzem Rosenzweigem; snažili se uchovat význam hebrejského originálu), se také podílel spolu s Teodorem Herzlem na sionistickém hnutí a v poválečné době se zasazoval o vyrovnání s palestinskými obyvateli Izraele po jeho vzniku v roce 1948.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše