Colors: Cyan Color

V neděli 1. ledna 2023 se od 18 hodin v Červeném kostele v Brně na Komenského náměstí konala tradiční Novoroční ekumenická bohoslužba.

Když jsme jeli s bratrem farářem Martinem po sedmé hodině ráno na první bohoslužby o čtvrté adventní neděli 18.12. 2022 do Boskovic, zeptal se mně kolik mám napečeno cukroví na Vánoce. Odpověděla jsem, že poslední týden, když přijdu z práce tak pořád rozepisuji noty pro zpěváky a hudebníky, abychom měli z čeho a co hrát.

Je naší milou tradicí, že od čtvrté neděle adventní slavíme ranní bohoslužby tzv. Roráty, po celý týden každý den v 6:30 hodin až do Štědrého dne. Na poslední Roráty v pátek 23. 12. 2022 už se počasí umoudřilo. Bohoslovec bratr Dominik Dostál byl na Vánoce u své babičky u nás v Blansku.
Zvěstoval nám evangelium a to nás již bylo třicet účastníků. Farář Martin mu dal "těžký" kazatelský úkol. Kázání na Matoušovo evangelium 1, 1 - 17 "Rodokmen Ježíše Krista".

V pátek 16. 12. 2022 nás mile překvapila nebývalá sněhová nadílka i u nás na jihu Moravy. Cestou při návratu z pohřebního obřadu v Rousínově jsem si říkal, kolik lidí dnes doklouže v Blansku na večerní varhanní koncert. Jeden z našich varhaníků, který je zároveň jedním z nejlepších v Brně, Martin Jakubíček, virtuózně zahrál varhanní koncert u nás v blanenském dřevěném kostele. Jednotlivé skladby prokládal humornými příhodami ze životů jednotlivých skladatelů. Přes sedmdesát účastníků koncertu nejenom tleskalo, ale i se zasmálo a skvěle se pobavilo.

Poslední den roku 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Při novoroční ekumenické bohoslužbě dne 1. 1. 2023 v Červeném kostele v Brně jsme si v modlitbě s respektem připomínali tuto osobnost křesťanství 20. a 21. století.

Papež Benedikt XVI., německé národnosti, občanským jménem Josef Ratzinger patřil k význačným katolickým teologům. Působil jako profesor dogmatické teologie na německých univerzitách, účastnil se jako poradce II. vatikánského koncilu v letech 1962-1965 a od roku 1981 byl prefektem Kongregace pro nauku víry.

Organizace a instituce je součástí každé lidské společnosti a lidského seskupení, aby mohlo existovat a fungovat, potřebuje organizovanost a instituční prvky. Instituční prvky jsou nezbytné i pro církev žijící a působící v tomto světě. Mohou se vyskytovat tendence popírat smysluplnost organizace a hledat jiný model církve jako určitého zájmového seskupení. Zájmové společenství je sice zábavnější a kolegiálnější, ale na druhé straně lidé v něm pociťují menší odpovědnost.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše