Colors: Cyan Color

Nejprve mi prosím odpusťte, že radostné Velikonoce uvedu neveselou diagnózou naší doby, která nám vyjevila, co jsme zač: rozmazlení, zhýčkaní, sebestřední, pohodlní. Utopeni v banalitách a mali­cherných sporech o nic si vymáháme každý svá práva bez povinností, svobodu bez odpovědnosti. A naší cestou, pravdou i životem je babylonský internet...

„Izraelci se při provádění klatby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých klatbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem.“ (Joz 7,1)

Úvaha ředitele Husitského muzea v Táboře Jakuba Smrčky, která zazněla dne 6. března 2023 při setkání k 173. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR.

Slova z úvodního pozdravu pražského biskupa Davida Tonzara, která zazněla při setkání k 173. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR dne 6. března 2023.

Písmo svaté bylo pro Jana Amose Komenského zvláště silnou inspirací v tvorbě jeho útěšných a pastoračně zaměřených spisů, avšak i v případě Obecné porady a Didaktiky a jeho dalšího rozsáhlého, hlubokého i literárně hodnotného díla.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše