(ČZ 23/2024)  Do vysoké mohyly, která stojí od roku 1874 na místě skonu husitského vojevůdce u lesa Plaček v obci Žižkovo Pole, byly vsazeny základní kameny z historických míst českých dějin.

Na jednom z mnoha balvanů čteme, že ho věnovala Beseda v Oustí nad Orlicí. Spletl se v názvu města při tesání textu kameník?

Těžká odpověď
„Odpověď není pro mě jednoduchá. Název Oustí nad Orlicí naše město nikdy oficiálně neužívalo. Zhruba do poloviny 19. století zněl název Austí nad Orlicí. Označení Oustí se používá v lidové mluvě, ú se v našem regionu vyslovuje ou, a také při různých dřívějších vlasteneckých akcích a dnes v označení lidových slavností, například Oustecká staročeská pouť,” vysvětluje Jitka Melšová, knihovnice Městského muzea v Ústí nad Orlicí.
Jak vidno, čeští vlastenci před 150 lety považovali za správné psát Oustí, ačkoli se město Ústí nad Orlicí takhle nikdy nejmenovalo.

Ze Žižkova Pole není daleko do Oudoleně. Vesnice v minulosti odolala tlaku jazykových puritánů, kteří odmítali přijmout pojmenování obcí nářečím nebo takzvanou obecnou češtinou a trvali na spisovném tvaru Údolí. Původní název vesnice přitom byl Údolen, což bylo odvozeno z Údolenova dvora. Údol a Jitka byli sourozenci, sirotci po pánovi z Dolan, kteří podle pověsti přišli šťastnou shodou okolností k velkému majetku a nabyté bohatství využili k založení dvou nových dvorů - Jitkova a Údoleně. Taková je legenda, zda je pravdivá, kdo ví? Jisté však je, že vesnice Oudoleň se rozprostírá v údolí Oudoleňského potoka.

Říčka Oudoleňka
Starosta obce Václav Augustin však postřehl, že v některých publikacích už probleskl jiný, dosud nepoužívaný název vodního toku - Oudoleňka. Alena Polívková v objevné práci Naše místní jména a jak jich užívat, Oudoleň řadí mezi příklady planých akademických hádek jazykovědců po zrodu Československa v roce 1918.

Brusiči češtiny řešili „kardinální“ otázku, zda takové místní jméno je přijatelné pro spisovný jazyk, zvláště pro jeho kulturní podobu. Takřka bez výjimky byly v zápalu boje za jazykovou čistotu na Moravě a ve Slezsku přejmenovány takřka všechny Oujezdy na Újezdy. Sousední obec Žižkovo Pole odolala tlaku jazykových puritánů a svůj název Oudoleň ochránila před úředním překřtěním na poněkud méně oblé Údolí.

Ivo Havlík

Foto autor

Český zápas 23/2024 z 9. 6. 2024

Z obce Žižkovo Pole: Za jedním z kvádrů Žižkovy mohyly, aneb Pátrání po hradu Bikánec

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše