wuch 03

Colors: Purple Color

Vážení přítomní, milé sestry a milí bratři, zdravím vás v závěru bohoslužby při konání diecézního shromáždění plzeňské diecéze Církve československé husitské.
V letošním roce jsem navštívil synody pražské diecéze, královéhradecké diecéze, brněnské diecéze i olomoucké diecéze a účastnil se živých diskusí o otázkách církve i společnosti.

Vážená paní děkanko, vážení pedagogové, vážené studentky a studenti, milé sestry a bratři, chtěl bych vás všechny pozdravit při zahájení studentských bohoslužeb v novém akademickém roce.
Tuto příležitost vás oslovit využiji i k tomu, abych vám sdělil několik oficiálnějších informací, ale řekl také něco osobnějšího.

Sestry a bratři, vyslechněme čtení z Písma svatého.
Nejprve čteme vybrané verše ze žalmu 104. (10.12-13.16.23):

Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou.
Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech.
Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz