wuch 03

Duchovní slovo při vzpomenutí na průvod studentů 25. února 1948 na Hrad pronesené v únoru 2024.

Vážení účastníci tohoto vzpomínkového setkání k připomenutí nástupu totality u nás v roce 1948, dámy a pánové, studentky a studenti, sestry a bratři!

Pro tuto chvíli duchovního zamyšlení jsem zvolil verše ze Žalmu 94: „Kdo se mě zastane proti zlovolníkům? Kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností? Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Může být tvým spojencem trůn zhouby, který proti právu jen trápení plodí? Napadají duši spravedlivou, nevinnou krev viní ze svévole. Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce." (Ž 94,16-21.15).

Žalm 94 patří k těm svědectvím Bible, kdy jsou kladeny otázky, které vyvolává nelidské jednání a působení zla ve světě. Jak dlouho se bude rozmáhat zlo a úspěšně si povedou ti, kteří mu slouží? Kdo se zastane bezbranných? Jak je možné, že člověk jeden druhému může tak ztrpčovat život? Na tyto otázky není snadná odpověď. Zůstává jen víra ve spravedlnost.

Kolísání nohou je obrazem lidské rozkolísanosti a nestálosti. A neklid v nitru popisuje stav, kdy je člověk plný obav a nejistoty v setkání se zlem a násilím, které nás ohrožuje. I přes naše lidské rozkolísání a možnost selhání je Boží milosrdenství tím, co nás může podepřít. A znepokojení vystřídá útěcha a pokoj. Za obsahový střed celého žalmu bývá považován verš 15.: „Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce." Je v tom vyjádřena naděje, která se týká lidských dějin, ale i toho, co tyto dějiny přesahuje.

Jsme v postním čase, který má být pro nás spojen s cestou za spravedlností s přímým srdcem. Uprostřed dramatických dějin, které stále trvají, v našem znejistění a neklidu, kéž můžeme nacházet a čerpat z duchovního zdroje – pro naši zemi, ale pro všechny lidi, zvláště ty, kteří trpí – oporu, jistotu a trvalou naději.

Modlitba

Bože, spravedlivý a milosrdný, provázíš lidstvo v jeho dějinách, v dramatických událostech, zápasech, prohrách, ale i v nadějeplných okamžicích. Prosíme, podpoř každé naše dobré úsilí, aby se tento svět poznamenaný nepřátelstvím, příkořím a neklidem podobal tvému království lásky, spravedlnosti a pokoje. O to tě prosíme v Kristově jménu. Amen.

 

 

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz