wuch 03

Pozdrav patriarchy Tomáše Butty na koncertě pěveckých sborů k roku české hudby v Litomyšli.

Vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři,

všechny vás srdečně zdravím jménem Církve československé husitské.

Vážíme si toho, že jsme podepsali memorandum o spolupráci s Unií českých pěveckých sborů k letošnímu Roku české hudby v rámci projektu „Česko zpívá Smetanu.“

Radujeme se z toho, že v kostelích a sborech naší církve během celého roku na mnoha místech mohou zaznít skladby českých i dalších hudebních skladatelů v podání různých pěveckých sborů.

Kostel je tak otevřen hudbě. Je tomu i zde v tento podvečer.

Těšíme se z toho, že jeden z koncertů se uskutečňuje právě zde v Litomyšli. Je to místo, kde česká hudba má své hluboké zasazení.

V Muzeu české hudby v Praze na Malé Straně mě nedávno upoutal Graduál z Litomyšle, který je tam vystaven, respektive jeho kopie. Tento bohatě zdobený zpěvník velkých rozměrů z roku 1563 váží 36 kilogramů. Zpěvník připomíná dobu, kdy se zde v době utrakvismu zpívalo v kostelích nejen latinsky, ale i česky. Vedle husitů, církve podobojí zde v Litomyšli působila i Jednota bratrská, která pěstovala zpěv duchovních písní v českém jazyce. Byl zde správcem bratrského sboru Jan Augusta, který sám také písně skládal.

Především je však Litomyšl spojena s „otcem české hudby“ Bedřichem Smetanou (2. 3. 1824-12. 5. 1884). V národním obrození se rozvíjela a zaznívala česká hudba v kostelích, divadelních sálech a na dalších místech. Pěstovaly ji s nadšením pěvecké sbory. Jeden z takových sborů měl známé heslo z 19. století: „Hudbou k srdci – srdcem k vlasti.“ Hudba a srdce jsou ve vzájemném vztahu. Srdce, lidské nitro se vyjadřuje zpěvem a hudbou, a hudbě se nelze věnovat bez srdce.

V žalmu 57. v 8. verši čteme: „Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy.“ Hudba vyžaduje velkou a náročnou přípravu uměleckou, ale i vnitřní – naladění a připravenost srdcí. Harmonie, sladění, mezilidský soulad jsou tak vzácné a potřebné právě v naší době, která není příliš harmonická. Proto dar hudby je pro nás tak důležitý.

Děkuji zdejší náboženské obci za umožnění tohoto vystoupení a děkuji všem organizátorům, sbormistrům a zpěvákům.

Ať tento váš zpěv zní k radosti a potěšení našich srdcí!

Tomáš Butta,
patriarcha

Květen 2024 T. B.

Foto: NO Litomyšl

to váš zpěv zní k radosti a potěšení našich srdcí!

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz