Colors: Yellow Color

Rozhovor Nadi Strakové s filosofkou Annou Hogenovou, vedoucí katedry filozofie na Husitské teologické fakultě UK, o tom, jak se dobročinností člověk může znovu setkat se sebou samým, proč je dobré čerpat z vlastního pramene a jak v životě nepřehlédnout záblesky štěstí. Rozhovor je pro čtvrtletník Umění darovat – The Art of Giving (str. 165).

Brněnský biskup naší církve, bratr Juraj Jordán Dovala, čtenáře již několikrát ve svých knížkách potěšil svým neotřelým, inspirativním, upřímným pohledem na vnímání Boží přítomnosti všude kolem nás, v přírodě i událostech našich životů.

Výtvarného umělce Igora Hlavinku znám jako autora velmi jemných děl, která zobrazují přírodu a atmo­sférické jevy, které jakoby vibrují s vesmírem a jeho duší. Také jako lektora semináře „Malujeme krajinu podle starých mistrů“, kterého jsem se sama párkrát zúčastnila a velmi mne to tam inspirovalo a potěšilo.

V Českém zápase se tentokrát za­mýšlíme nad otázkami spravedl­nosti, solidarity a bezpečí. Tato témata docela úzce souvisejí s tím, čím se dlouhodobě zabývá farář Če­skobratrské církve evangelické Mi­kuláš Vymětal, tedy s problematikou našeho vztahu k menšinám, ať už jde o příslušnost k nějaké et­nické nebo národnostní skupině, k vyznavačům nekřesťanských ná­boženství či lidem s odlišnou sexu­ální orientací...

Možná máte, milí čtenáři, stále v živé paměti rozhovor s duchovní naší církve Olgou Líbalovou, který vyšel v červnovém čísle našeho týdeníku. Potěšily nás její upřímné a odvážné odpovědi, které rozhodně nebyly žádným klišé a které jen dokázaly, jak zajímavé osobnosti máme v našich řadách. Nyní jsme se v pokračování seriálu představujícího naše husitské duchovní dovolili obrátit na bratra Jana Krška, faráře v Lužné u Rakovníka.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše